Fordele ved at være i en a-kasseFordele ved at være i en a-kasse

Du optjener ret til at modtage dagpenge, når du er medlem af en a-kasse, men det er vigtigt at være opmærksom på, at medlemskab af en a-kasse og medfører andre fordele. Alle a-kasser udbetaler dagpenge, men derudover har a-kasser også andre services, som de tilbyder deres medlemmer.

Dagpenge ved jobløshed

Alle a-kasser udbetaler dagpenge til ledige medlemmer, som har optjent ret til dagpenge. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det udbetalte dagpengebeløb er samme størrelse uanset hvilken a-kasse man har valgt. Med andre ord modtager du ikke mere i dagpenge ved at vælge en dyrere a-kasse.

A-kasserne modtager reglerne for dagpenge fra Finanstilsynet, hvilket betyder, at der gælder de samme regler for alle a-kasser på dette område. Til gengæld er der stor variation i de øvrige services, som du kan modtage fra din a kasse, men der er nogle generelle ting, som går igen. Disse kan du læse mere om herunder.

Hjælp til jobsøgning

Din a-kasse er støttet af det offentlige og må derfor ikke tjene penge på deres medlemmer. Alligevel har din a-kasse stor interesse i, at du kommer i job så hurtigt som muligt. En a-kasse er en form for solidarisk løsning, hvor medlemmerne hjælper hinanden, når der er medlemmer, som bliver jobløse. Arbejdsløse medlemmer er en udgift for a-kassen, og derfor ønsker de naturligvis at reducere disse udgifter så meget som muligt. Derudover er en lav ledighed blandt medlemmerne også en positiv faktor, som lokker nye medlemmer til.

Alle a-kasser hjælper deres medlemmer med jobsøgning, men der er stor forskel på, hvilken type af hjælp, som medlemmerne modtager. Det mest almindelige er dog fællesmøder om at skrive ansøgninger og lignende. Disse kurser er standard de fleste steder, og du kan også opleve, at de er obligatoriske møder.

Personlig rådgivning

Du kan sagtens få stort udbytte af et fællesmøde om at skrive ansøgninger, men personlig rådgivning kan også være en stor hjælp, når du søger job. Mange a kasser tilbyder deres medlemmer personlig rådgivning, hvor det er muligt at få hjælp til jobsøgningen. Personlig rådgivning kan være en stor hjælp, og mange oplever det især som en motiverende faktor i forhold til at komme godt videre, når de har oplevet afslag på jobansøgninger.

Rådgiverne i a-kasserne er generelt ufatteligt kompetente, og de kan hjælpe dig til at se nye muligheder, som du måske ikke selv havde overvejet.

Kurser og lignende, som kan forbedre dine jobmuligheder

I mange tilfælde kan et kursus være en hjælpende faktor, hvis du gerne vil i job. Mange a-kasser tilbyder et stort udvalg af forskellige kurser til deres medlemmer. I mange tilfælde har du også mulighed for selv at finde kurser, som a-kassen vil betale for, hvis det vurderes, at kurset vil få dig i job.

Sociale arrangementer

Dit personlige netværk kan være en enorm hjælp i forbindelse med jobsøgningen, og derfor arrangerer mange a-kasser også sociale arrangementer, hvor man kan udviklet sit private netværk. Målet med disse arrangementer er naturligvis at få medlemmer i job.

Sociale arrangementer med henblik på at skabe netværk er især effektive i branchespecifikke a-kasser. Her kender a kasserne mange af de store virksomheder, som har mange af deres medlemmer ansat, og derfor har de mulighed for at invitere repræsentanter fra disse virksomheder.

Alternativet til medlemskab af en a-kasse

Det er 100% frivilligt om man vil være medlem af en a-kasse i Danmark, og derfor er der naturligvis heller ingen, som dikterer, at du skal være medlem. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at du er markant bedre stillet med en a-kasse, hvis du skulle blive ledig.

Du kan ikke modtage dagpenge, hvis du bliver ledig og ikke er medlem af en a-kasse. I stedet har du kun mulighed for at modtage kontanthjælp, hvilket kan have store konsekvenser. Dels skal du være opmærksom på, at du kun kan modtage kontanthjælp, hvis du ikke har opsparing eller andre værdier, hvilket for eksempel kan betyde, at du først kan modtage kontanthjælp, når du ikke længere har opsparing eller friværdi. Derudover bliver du også underlagt en del forskellige krav af det offentlige, når du modtager kontanthjælp, hvilket kan være en stressende oplevelse. Sidst, men ikke mindst, er det naturligvis også vigtigt at være opmærksom på, at kontanthjælpsbeløbet med stor sandsynlighed er markant mindre end det tilsvarende dagpengebeløb, som du ville have krav på, hvis du var i en a-kasse.

I sidste ende er det en personlig beslutning, om man vil være i en a kasse. Nogen fravælger det for at spare penge, mens andre føler sig så trygge i deres job, at de ikke forventer at få brug for det. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at ens situation hurtigt kan ændre sig. Det kan blive en dyr oplevelse, hvis man ikke er medlem af en a-kasse og mister sit job.