Livet som studerende byder på mange spændende udfordringer, og der er mange ting, som man skal forholde sig til. Hvis du er studerende, er det ikke sikkert, at du har valgt a-kasse endnu, men faktisk er det et vigtigt valg, og du bør prioritere at få valgt en a kasse mindst et år inden du afslutter din uddannelse.

Som studerende har du mulighed for at blive medlem af en a-kasse, selvom du ikke har et studiejob. For mange studerende er medlemskabet desuden gratis, fordi de overholder en række krav, og dermed er der ingen ulemper ved at melde sig ind i en a-kasse, mens du stadig læser.

Hvis du er studerende og har behov for at lære mere om a-kasser, skal du læse med her, hvor du kan finde alle informationer, som du har behov for, når du vælger en a kasse.

Se vores liste med A-kasser for studerende

Få dagpenge på første dag efter endt uddannelse

Før i tiden var det et krav, at man som studerende skulle have et studiejob for at være medlem af en a-kasse. I dag er reglerne på området blevet ændret, og det betyder, at alle under uddannelse kan få studiemedlemskab af en uddannelse. Som udgangspunkt er det gratis at være studiemedlem af en a kasse, hvilket betyder, at du ikke skal betale det månedlige kontingent. Til gengæld er der en del fordele ved at være medlem af en a-kasse.

Hvis du er medlem af en a-kasse, er du sikre økonomisk, når du færdiggør din uddannelse. Nogen er så heldige, at de kommer direkte ud i job, men mange oplever en kortere eller længere periode med arbejdsløshed, og her er det guld væd at være medlem af en a-kasse. Hvis du vil modtage dagpenge, skal du være medlem af en a kasse. Alternativet er kontanthjælp, og her er ydelsen markant lavere, og samtidig bliver du presset ud i aktivering og lignende.

Som studerende, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at der er nogle specifikke regler i forhold til a-kasser, som kun gør sig gældende for studerende. Hvis du vil modtage dagpenge fra første ledighedsdag, skal du have været medlem i a-kassen i mindst et år forinden, hvilket mange ikke er opmærksomme på, og derfor får de ikke meldt sig ind i a-kassen, når de har et år tilbage på studiet.

Det er ufatteligt vigtigt, at du melder dig ind i a-kassen inden dit sidste år på studiet, da du ellers havner i en karantæneperiode på en måned, når du bliver ledig efter endt studie. Umiddelbart lyder dette måske ikke så slemt, men det er vigtigt at være opmærksom på, at det vil betyde, at du får en hel måned uden indtægt i form af SU eller dagpenge. Som nyuddannet og ledig får du omkring 13.000 kroner i dagpenge før skat, hvilket kort sagt betyder, at du går glip af et større beløb, hvis du får en måneds karantæne.

Betingelser for gratis medlemskab af a-kasse

For at få et gratis studiemedlemskab af en a kasse, skal du overholde visse krav. Det vigtigste krav er, at din uddannelse skal have en varighed på mindst halvandet år, hvilket svarer til 90 ECTS point. Derudover er det også et krav, at du skal have haft bopæl i Danmark, da du startede din uddannelse. Dette skyldes, at du kun kan blive gratis medlem, hvis du har ret til dagpenge på dimittendsats, når du er færdig med din uddannelse.

I forbindelse med dit medlemskab af a-kassen, skal du være opmærksom på, at du skal søge om kontingentfritagelse hvert år, mens du er studerende. Det skyldes, at det gratis medlemskab kun gives for et år ad gangen, og at det maksimalt kan gives i sammenlagt 5 år. Heldigvis bliver dette gjort nemt ved mange a-kasser, som kontakter dig årligt for at sikre, at dine forhold till har ændret sig. Her skal du blot bekræfte, at du stadig er studerende.

Sidst, men ikke mindst, skal du være opmærksom på, at din fritagelse for kontingent bliver ophævet, når du fylder 30 år, hvis du ikke er færdig med din uddannelse. Det kan dog stadig betale sig at være medlem i et år før uddannelsens ophør, da du stadig undgår karantæneperioden på en måned. Du kan med fordel spare penge, hvis du vælger at blive deltidsforsikret, men du er studerende. Du vil stadig have ret til fuld dimittendsats som nyuddannet, og du skal blot huske at ændre dit medlemskab til fuldtidsforsikret.

VIGTIGT – husk genindmeldelse efter endt studie

Hvis du vil sikre din ret til dagpenge, er det ekstremt vigtigt, at du kontakter din a kasse indenfor 14 dage, når du har afsluttet dit studie. I den forbindelse skal du søge om statusændring fra at være gratis studiemedlem, så du i stedet bliver registreret som nyuddannet. Det er ufatteligt vigtigt, at du overholder denne frist på 14 dage, da du ellers mister retten til dagpenge!

Se vores liste med A-kasser for studerende