A-kasser - Sammenlign de 10 billigste danske a kasser - TjekAkasse.dk

Fuldtidsforsikring

Akasse fuldtidsforsikring.jpgA-kasse fuldtidsforsikring

Hvad betyder 14-dages reglen for dig og a-kasse valg? TjekAkasse.dk

du arbejder mere end 30 timer om ugen skal du være fuldtidsforsikret. Den type af forsikring, du “vælger”, har betydning for, hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge, hvis du bliver ledig. Det har også noget at gøre med i hvor høj grad, man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og det har samtidig betydning for, hvad det koster at være medlem af a-kassen. Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du være til rådighed for at tage fuldtidsarbejde (37 timer).

 

Skal jeg være fuldtids- eller deltidsforsikret?

Det afhænger af, om du i forvejen arbejder fuld- eller deltid. Hvis du arbejder mere end 30 timer om ugen, skal du være fuldtidsforsikret. Man kan dog godt være fuldtidsforsikret, men erklære til sin a-kasse/sit jobcenter, at man kun ønsker at finde nyt arbejde på deltid. Dette udelukker dog supplerende dagpenge, men det kan du få meget mere af vide om hos din egen a-kasse. Hvis du er deltidsforsikret, men får 3 måneders fuldtidsarbejde (eller mere), skal du overflyttes til fuldtidsforsikring.