Karens

Karens

Akasse karens.jpg

A-kasse Karens

Karens er en tidsperiode hvor en forsikringsydelse ikke udbetales, selvom betingelserne for udbetaling er opfyldt. Man kalder det for karensdage, karenstid eller karensperiode.

A kasse karensperiode betyder, at man i en tidsperiode ikke - eller kun delvis - får udbetalt sine dagpenge (eller en anden form for ydelse) selvom man opfylder krav/betingelser for udbetaling. Man kan groft sagt kalde det for en slags karantæne. Som udgangspunkt får man én karensdag for hver fire måneder, man har været arbejdsløs. På den karensdag, får man ikke udbetalt sine dagpenge.

Man kan undgå karensdage hvis man inden for de fire måneder arbejder i mere end 20 dage (eller det, der svarer til 148 timers fuldtidsbeskæftigelse).

Karensperiode dimittend

Man skal være opmærksom på reglerne i sin a-kasse i forhold til karens, hvis man er dimittend/nyuddannet, da der kan gælde bestemte regler herfor. Nogle a kasser har en regel, der hedder, at man har en måneds “karens” før man kan få udbetalt den første ydelse af dagpenge, efter man har færdiggjort sin uddannelse.