Kontingent

Akasse kontingent.jpg

A-kasse kontigent

Et kontingent skal betales, når man vil være medlem af en a-kasse. Kontingent betyder det beløb, som man betaler for medlemskab af en forening. A kasse kontingent består af et obligatorisk bidrag til staten, et ATP-bidrag (Arbejdsmarkedets tillægspension) og et administrationsbidrag. Hertil kommer eventuelt et efterlønsbidrag, som dog er frivilligt.

Statsbidraget er det samme for alle a-kasser i Danmark, og bliver reguleret af staten/Folketinget en gang om året. Administrationsbidraget dækker a-kassens omkostninger til for eksempel løn. A-kasserne bestemmer selv, hvor højt administrationsbidraget skal være, og dette er med til at bestemme forskellene på kontingenterne i de forskellige a-kasser.

A kasse kontingent ligger på mellem 431 kr. og 587 kr. pr. måned (2018).