Overenskomst

Overenskomst

Akasse overenskomst.jpg

A-kasse overenskomst

En overenskomst er en kollektiv aftale på arbejdsmarkedet mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Aftalen fastlægger de centrale vilkår i forbindelse med ansættelsesforholdet. Det kunne for eksempel være mindsteløn, tillæg til sygedagpenge, ATP-bidrag, arbejdstid, overarbejde og meget mere.

En overenskomst er vigtig at have, fordi der ikke som sådan er lovgivning omkring løn, arbejdstid, opsigelse og lignende forhold, på det danske arbejdsmarked. En overenskomst sørger for dig og dine rettigheder på jobbet. Overenskomster er juridisk bindende, ligesom en lov eller en kontrakt.