Pension

Akasse pension.jpg

A-kasse pension

Pension er en ydelse, man kan få, når man har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Der findes både offentlig folkepension, og man kan også privat have lavet en aldersopsparing (det, som tidligere hed en kapitalpension), ratepension eller livrente.

Der findes også noget, der hedder førtidspension, som man går på, hvis man bliver uarbejdsdygtig før man når pensionsalderen.

Førtidspension er ikke det samme som efterløn. Hvis du ønsker at gå på efterløn, skal du betale til efterlønsordningen i din a-kasse.

I Danmark kan man modtage tre forskellige slags pension:

- Lovbaseret pension: den form for pension, som er dikteret af lovgivningen i Danmark. Det er for eksempel folkepension.

-
Arbejdsmarkedspension: En pensionsordning, som de fleste har på arbejdspladsen. Arbejdsgiver og lønmodtager betaler en andel til ordningen, som lønmodtager kan få udbetalt, når man går på pension.

- Individuel pensionsordning: Man kan også oprette sin egen, private pensionsordning, som man selv indbetaler penge til i løbet af sin tid på arbejdsmarkedet.