Barsel

Akasse barsel.jpg

A-kasse barsel

Hvis du bliver gravid mens du er ledig, kan du få barselsdagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse. Man skal dog huske at melde sin barsel til jobcentret. Man skal give besked til a kassen senest 8 uger efter fødslen for at få udbetalt barselsdagpenge. Du skal desuden have fysisk samvær med dit barn under din barsel for at være berettiget til barselsdagpenge. Man bruger ikke af sin dagpengeperiode, mens man er på graviditets- eller barselsorlov.

Som udgangspunkt får man samme beløb i barselsdagpenge, som man får i arbejdsløshedsdagpenge. Dog kan man højst få udbetalt 4300 kr. (2018) om ugen før skat. Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler barselsdagpenge. Reglerne for barselsdagpenge gælder også ved adoption.