Selvforskyldt ledighed

Akasse selvforskyldt.jpg

A-kasse selvforskyldt ledighed

Selvforskyldt ledighed er (for eksempel), når man selv siger sit arbejde op, eller når man selv som medarbejder er skyld i sin afskedigelse. Der kan også være andre grunde til, at man er selvforskyldt ledig. Det er forskelligt fra a kasse til a kasse, hvad de betegner som selvforskyldt ledighed.

Selvforskyldt ledighed kan medføre karantæne i dagpengesystemet. Det betyder, at man mister retten til dagpenge i et vis antal arbejdstimer efter, at man har tilmeldt sig i jobcentret. Nogle a-kasser har bestemte regler for, hvad der skal ske, hvis man flere gange inden for en bestemt periode bliver selvforskyldt ledig. Det kan blandt andet medføre en endnu længere karantæne.

Man kan læse meget mere om selvforskyldt ledighed på Retsinformation.dk, hvor man også kan blive klogere på sine rettigheder i forbindelse med selvforskyldt ledighed; Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed.