Udland

Akasse udland.jpg

A-kasse i udland

Det er som udgangspunkt muligt at “tage sine dagpenge med” til udlandet, når man er medlem af en a-kasse i Danmark. Man kan tage dagpengene med til et EØS land, dog skal man være aktivt jobsøgende i det land, man flytter/rejser til.

Man skal også opfylde 4-ugers-kravet, som betyder, at man skal have været tilmeldt et jobcenter i mindst 4 uger. Man kan læse meget mere om dagpenge i udlandet på sin a-kasses egen hjemmeside.

Hvis man flytter til udlandet og får arbejde dér, skal man melde sig ud af sin danske a-kasse og blive arbejdsløshedsforsikret i det land, man flytter til. Man kan nemlig ifølge lovgivning kun være forsikret i ét land, og det skal være det land, man arbejder i.

Spørg din egen a-kasse hvis du er i tvivl om hvad du skal gøre når du flytter til udlandet med dine dagpenge.