Efterløn

Akasse efterløn.jpg

A-kasse efterløn

Efterløn er en velfærdsordning, vi har i Danmark. Den går ud på, at man har mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet op til 5 år før man når folkepensionsalderen. Du kan få efterløn, hvis du er medlem af en a-kasse, og du betaler efterlønsbidrag.

Hvis du er fuldtidsforsikret betaler du 502 kr. til efterlønsordningen pr. måned. Som deltidsforsikret betaler du 334 kr. pr. måned. Hvis du er født efter 1. januar 1978 skal du have været medlem af a-kassen og betalt efterlønsbidrag i mindst 30 år før du kan få efterløn - og efterlønsbidraget skal være betalt senest fra den dag, du fylder 30 år. Der gælder andre regler for dig, hvis du er født før denne dag. Du kan læse meget mere om reglerne på Borger.dk eller hos din a kasse, hvor du kan se hvilke regler, der gælder for dig.