A-kasse for funktionærer

Akasse funktonær1.jpg

En a-kasse for funktionærer

En funktionær er en lønmodtager, der er ansat i en tjenestestilling. Det kunne være inden for handel, kontor, lager, teknik eller noget helt femte. Hovedområdet for funktionærer er handel og kontor, men alle, som er omfattet af funktionærloven er funktionærer - groft sagt. Hvis du er ansat som funktionær har du som regel nogle fordele. Det kunne for eksempel være en fast månedsløn, mulighed for ferie med løn eller en fast opsigelsesvarsel.

Det oplagte valg af a-kasse til funktionærer er Frie Funktionærer a-kassen. Frie Funktionærer har både a kasse og fagforening. FF er den billigste og mest oplagte a-kasse til funktionærer, men man har selvfølgelig også mulighed for at være medlem af andre a kasser. Man kan altid blive medlem af en tværfaglig a-kasse for funktionær.

Man kan som funktionær også vælge at blive medlem af FTF a-kassen, som er en a-kasse for funktionærer og tjenestemænd. Denne a-kasse er politisk neutral, har en faglig afgrænsning, nen optager både lønmodtagere og selvstændige medlemmer.