Akasse regler1.jpg

Hvad er reglerne?

Reglerne for a-kasser og medlemskab af disse er stort set alle reguleret af staten. Det gælder for eksempel de rettigheder og pligter, som man har som medlem af a kassen. Staten regulerer også de regler, man skal overholde for at kunne blive medlem af en a-kasse. Hvis man ikke overholder disse regler, kan man risikere at blive smidt ud af sin a kasse, og endda også få karantæne, så man ikke har mulighed for at blive medlem igen.

De generelle regler for medlemskab af en a-kasse lyder sådan her:
           Man skal være ledig

          -  Man skal være registreret som arbejdssøgende i et jobcenter

          -  Man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet 

Hvad betyder det så?

Dette vil sige, at man skal kunne påtage sig et fuldtidsjob med ned til én dags varsel. Man skal samtidig møde op til de samtaler, som man bliver indkaldt til ved jobcentret. Desuden skal man skrive et bestemt antal jobansøgninger pr. uge eller måned. Reglerne i detaljer kan variere fra a-kasse til a-kasse.

Man skal have været medlem af en a-kasse i et år, før man har ret til at modtage dagpenge. Det behøver ikke være den samme a-kasse, som man har været medlem af i 12 måneder, bare man har 12 måneders medlemskab i alt. Der kan sommetider være andre regler for nyuddannede, da man så kan få dagpenge allerede 14 dage efter endt uddannelse. Disse regler varierer dog også afhængigt af, hvilken a kasse, man melder sig ind i.