Hvad er dagpenge?

Hvad er dagpenge?

Akasse hvad er dagpenge.jpg

Hvad er dagpenge?

Definitionen af dagpenge kunne være, at det er en ydelse, man får som kompensation i tilfælde af arbejdsløshed - eller sygdom, skader; herunder også graviditet og fødsel. Der findes to slags dagpenge: Arbejdsløshedsdagpenge og Sygedagpenge. Man kan få dagpenge, hvis man har været medlem af en arbejdsløshedskasse i minimum 1 år. Dagpengeperioden i Danmark er lige nu (pr. 15. April 2018) på 2 år over en treårig periode. Det vil sige, at du kan få udbetalt dagpenge i 2 år imens du er ledig - altså to år i alt over en periode på 3 år.

For at få dagpenge som arbejdsløs, skal man opfylde nogle krav. Man skal for eksempel have været medlem af en a-kasse i mindst et år, og man skal være aktivt jobsøgende og et godkendt CV. Disse krav bliver uddybet længere nede på sitet.

Indkomstkrav - beskæftigelseskrav

Hvis du skal modtage dagpenge, skal du enten opfylde indkomstkravet eller beskæftigelseskravet. Indkomstkravet skal du opfylde, hvis du aldrig før har modtaget dagpenge/ikke før har været ledig.

Man opfylder indkomstkravet på baggrund af sin lønindkomst før skat:

- Hvis du er fuldtidsforsikret, skal din samlede lønindkomst de seneste 3 år være min. 228.348 (2018) Man kan højest medregne 19.029 kr. per måned.

- Hvis du er deltidsforsikret, skal din samlede lønindkomst de seneste 3 år være min. 152.232 kr. (2018) Man kan højest medregne 12.686 kr. per måned.

Man opfylder beskæftigelseskravet på baggrund af de timer, man har fået løn for:

- Hvis du er fuldtidsforsikret, skal du inden for de sidste 3 år have indberettet 1.924 løntimer

- Hvis du er deltidsforsikret, skal du indenfor de sidste 3 år have indberettet 1.258 løntimer

Hvis du er selvstændig, skal du have drevet virksomhed i minimum 52 uger indenfor de sidste 3 år for at være dagpengeberettiget.

Dagpenge - RettighederHvad er dagpenge 1.jpg

Man har ret til dagpenge, når man er arbejdsløs og medlem af en a-kasse, og har været det i mindst 1 år før dagpengenes begyndelse. Man skal desuden have haft et minimum antal arbejdstimer inden man blev ledig (beskæftigelseskravet).

Som sagt er dagpengeperioden lige nu på to år i løbet af en treårig periode. Dog har du mulighed for at genoptjene retten til dagpenge, ved at komme i arbejde eller tage såkaldte småjobs, hvor du er ansat i kortere perioder. For hver time, du arbejder, kan du optjene to timers dagpenge. Man kan vælge at forlænge sin nuværende dagpengeperiode med de ekstra, optjente timer, eller man kan “gemme” dem, og bruge dem på en ny dagpengeperiode, hvis sådan en skulle opstå.

Retten til genoptjening af en ny dagpengeperiode kræver 52 ugers arbejde (1.924 timer) indenfor 3 år. Du kan læse meget mere om dine krav og rettigheder på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

 

Dagpenge - Betingelser

Selvom man har visse rettigheder i forbindelse med udbetalingen af dagpenge, når man er medlem af en a kasse, er der også nogle betingelser, man skal opfylde.

Betingelserne for at modtage dagpenge lyder:

- Du skal være registreret som arbejdssøgende i dit lokale jobcenter fra den første dag, du er ledig. Dette betyder, at du skal være tilmeldt i dit lokale jobcenter. Dette kan gøres digitalt på JobNet.dk. Du kan også gøre det ved at møde op på jobcentret, og i visse tilfælde, kan din a-kasse være behjælpelige med dette.

- Du skal have været medlem i en a-kasse i min. 12 måneder (et år). Du skal have optjent et års anciennitet ved din a-kasse før du har ret til at få udbetalt dagpenge.

- Du skal opfylde indkomst- eller beskæftigelseskravet. Indkomst- og beskæftigelseskravet bliver beskrevet længere oppe.

- Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. At stå til rådighed for arbejdsmarkedet betyder bl.a., at man skal søge jobs, og at man skal kunne tage et job med én enkelt dags varsel. Desuden skal man bo og opholde sig i Danmark.

- Du skal tjekke jobopslag min. 1 gang om ugen. Du skal også sende jobansøgninger ud (disse krav varierer fra a-kasse til a-kasse og fra jobcenter til jobcenter). Du skal dagligt følge op på henvendelser fra dit jobcenter og din a-kasse.

- Du skal have godkendt dit CV senest to uger efter, du er blevet arbejdsløs. Dit CV skal være aktivt og opdateret, og ligge på jobnet.dk. Din a-kasse kan godkende dit CV, og som regel også være med til at optimere det for dig.

Dagpengesats 2018

Det, du får udbetalt i dagpenge afhænger af det, du har tjent inden du blev ledig. Dagpengesatsen kan højst svare til 90% af din løn før arbejdsløshed. Din a-kasse beregner din dagpengesats ud fra det, du har tjent de sidste 12 måneder, samt din højeste indtægt inden for de sidste 24 måneder.

- Den højeste dagpengesats for en fuldtidsforsikret er pr. 2018 18.633 kr. pr. måned.

- Den højeste dagpengesats for en deltidsforsikret er 12.422 kr. pr. måned.

Som nyuddannet (dimittend) eller værnepligtig gælder der nogle andre satser. Der gælder også særlige regler, hvis man har forsørgelsespligt, hvis man er under 25 år eller hvis man deltager i en erhvervsuddannelse. Du kan læse meget mere om disse regler på www.borger.dk, og finde ud af, om der gælder nogle særlige regler for dig.