GRATIS FAGFORENING I 6 MÅNEDER
Danmarks BILLIGSTE fagforegning og a-kasse
FÅ TILBUD
Tjekakasse er en annonceside - Sådan tjener vi penge
  1. Hjem
  2. Artikler
  3. A-kasse regler for selvstændige

A-kasse regler for selvstændige

Af Mette Stensballe opdateret d. 24-11-2022

INDHOLDSFORTEGNELSE

Dagpengesystemet kan nemt virke forvirrende for lønmodtagere, og reglerne bliver blot mere kompliceret, hvis man i stedet er selvstændig. Her kan du finde en guide til de forskellige a-kasse regler, som gælder for selvstændige i Danmark. Hvis du er selvstændig, bør du læse med her, så du er sikker på, at du har helt styr på reglerne – ellers kan det blive en dyr oplevelse, hvis du pludselig får behov for dagpenge.

overlay

Find den bedste A-kasse for selvstændige i dag.

A-kasse for selvstændige

Er du selvstændig eller lønmodtager?

Det at eje en virksomhed er ikke i sig selv nok til at blive anset som selvstændig i forhold til arbejdsløshedsforsikring hos din a kasse. Derimod er det dit personlige arbejde i virksomheden, som tæller i forhold til a-kassen. Det betyder for eksempel, at du deltager aktivt i driften, men det kan også betyde, at du deltager indirekte ved at varetage administrative funktioner.

Man kan også beskrive, om man er selvstændig ud fra en risikovurdering af ens situation. Hvis man er beskæftiget i egen virksomhed med det formål at opnå et økonomisk udbytte og for egen regning og risiko, så bliver man i a-kassens øjne anset som værende selvstændig. I praksis betyder det, at din arbejdsfortjeneste er afhængig af virksomhedens succes, hvilket også betyder, at du hæfter personligt for eventuel gæld i virksomheden. Samtidig er du også ansvarlig for eventuelle fejl og ulykker, som kan opstå i forbindelse med driften af virksomheden.

I forhold til kravet om at virksomheden skal drives med et mål om at få økonomisk udbytte er der også visse kriterier, som gør sig gældende.

Mindst én af understående krtierier skal være opfyldt:

  • Din virksomhed af registreret med et CVR eller SE nummer 
  • Overskuddet eller underskuddet fra virksomheden beskattes som selvstændig erhvervsvirksomhed. 
  • At du får udbetalt løn som A-indkomst fra en virksomhed, hvor du har afgørende indflydelse.
  • At du modtager B-indkomst, der indberettes som selvstændig virksomhed hos SKAT.

Bemærk: Arbejder du i din ægtefælles virksomhed uden at være medejer, anses du også som selvstændig, med mindre du har en fast lønaftale.

Se vores liste med A-kasser for selvstændige her.

Er du honorarmodtager?

Honorarmodtagere kan også optjene ret til dagpenge på lige fod med selvstændige, men det er igen et krav, at der overholdes visse krav for at honorarmodtageren kan betragtes som selvstændig.

Hvis du er honorarmodtager, skal du først og fremmest udføre arbejdet i dit eget navn og uden arbejdsledelse og kontrol. Derudover må du ikke være omfattet af funktionærloven, og du må ikke modtage løn under sygdom eller ferie. Hvis du overholder disse krav, kan du blive betragtet som honorarmodtager af din a kasse. Du skal desuden være opmærksom på, at a-kassen foretager en individuel vurdering ligesom de ville gøre med en virksomhed.

Ejer du en hobbyvirksomhed?

Du kan sagtens eje en virksomhed uden at det bliver betragtet som en beskæftigelse. Der kan for eksempel være tale om en hobbyvirksomhed, hvis du producerer ting som en hobby og sælger videre. De er dog et krav, at aktiviteten ikke er erhvervsbasseret, og det må ikke have til formål at tjene penge.

Du kan ikke optjene ret til dagpenge igennem en hobbyvirksomhed. Det er dog ikke udelukkende en ulempe, da dette også betyder, at du kan beholde din hobbyvirksomhed, selvom du mister dit almindelige job, så du er berettiget til at modtage dagpenge.

Hvilken a-kasse bør du vælge som selvstændig?

Som selvstændig har du mulighed for at blive medlem af alle a-kasser, som ikke er knyttet til en bestemt branche. Du optjener ret til dagpenge hos alle a-kasser, og du vil få udbetalt det samme beløb i dagpenge, hvis du skulle blive ledig.

Dagpengebeløbet bliver bestemt af Finansloven og alle a-kasser er underlagt de samme regler i forhold til udbetaling af dagpenge. Du bør dog være opmærksom på, at der kan være stor variation i de øvrige ydelser, som en a-kasse kan tilbyde dig.

Hvis du starter ud som selvstændig, kan ASE være et godt valg som a kasse. ASE specialiserer sig i selvstændige, og de har masser af erfaring på området. De er især gode til at hjælpe nye selvstændige, og du kan hente rådgivning med mange ting hos dem. Samtidig er de også skarpe på dagpengereglerne for selvstændige, så de kan hjælpe dig optimalt, hvis du får behov for dagpenge. ASE er dog langt fra den eneste a-kasse, som henvender sig selvstændige.

For selvstændige akademikere kan Akademikernes A-kasse være et godt valg. De henvender sig blandt andet også målrettet mod selvstændige, og er samtidig den billigste a-kasse for personer med egen virksomhed. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan forvente helt den samme grad af juridisk hjælp som i ASE.

Sidst, men ikke mindst, kan det også være en god idé at undersøge MA A kasse, som især henvender sig til de selvstændige, der befinder sig på grænsen til at være lønmodtager. Samtidig hjælper denne a-kasse dig også med at skabe et netværk til andre højtuddannede. Kort sagt er dette en god a-kasse, hvis du arbejder som konsulent.

Kan man få dagpenge som selvstændig?

Ja, driver du selvstændig virksomhed, har du ret til dagpenge, det kræver dog at man opfylder nogle særlige betingelser. Du skal bl.a. kunne synliggøre, at du altid kan udføre arbejdet i din virksomhed uden for normal arbejdstid og du må ikke være bundet af, at arbejdet skal udføres på bestemte tidspunkter. Derudover skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager.

Kan man få supplerende dagpenge som selvstændig?

Ja, man har som selvstændig mulighed for at modtage supplerende dagpenge i en periode. Det kræver at man har drevet egen virksomhed ved siden af ens lønmodtagerjob, inden man blev ledig og at man fortsætter med at drive virksomheden som sin bibeskæftigelse. Man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og kunne overtage et arbejde på fuld tid, med dags varsel.