Hvad er en lønmodtager?

Akasse lønmodtager.jpg

En lønmodtager er - som navnet indikerer - en person, som modtager løn. Det kan være timeløn, akkordløn, månedsløn eller andet. En lønmodtager er også en person, som er ansat i et tjenesteforhold og til at udføre et bestemt arbejde hos en arbejdsgiver.

Som lønmodtager har man bestemte rettigheder og forpligtelser. For eksempel er der særlige regler for ansættelse, barsel og ferie, som kan have betydning for a-kasse og andet.