GRATIS FAGFORENING I 6 MÅNEDER
Danmarks BILLIGSTE fagforegning og a-kasse
FÅ TILBUD
Tjekakasse er en annonceside - Sådan tjener vi penge

En overenskomst er en aftale, som er indgået kollektivt på arbejdsmarkedet mellem arbejdsgiverne og lønmodtagerne. Denne aftale skildrer da de mest centrale elementer af ansættelsesforholdet, hvilket blandt andet kan være mindsteløn, arbejdstid, tillæg til sygedagpenge,  ATP-bidrag og meget mere.

Fordele ved en overenskomst

Som du nok kan fornemme, så er der visse fordele forbundet med en overenskomst, især hvis du står som lønmodtager. Som nævnt ovenfor, indeholder en overenskomst blandt andet aftaler omkring overenskomst løn, arbejdstid, tillæg til sygedagpenge og  ATP-bidrag.

Kigger man eksempelvis på mindstelønnen, er dette et utroligt vigtigt aspekt af en overenskomst. Dette er tilfældet, da der som sådan ikke er de store krav omkring mindsteløn i Danmark. Heldigvis kan man som lønmodtager blive sikret en fornuftig nedre grænse for sin hyre takket være sin overenskomst. Det samme princip gør sig gældende, når snakken går på de øvrige områder. Eksempelvis kan en overenskomst være med til at sikre, at dine arbejdstider er inden for rimelige rammer.

En anden fordel ved en overenskomst er, at du ikke selv skal sørge for at stå for disse forhandlinger, da de er foretaget for dig. 

Hvad koster det at tegne en overenskomst? Dette er et spørgsmål, som man meget vel kan sidde med, hvis man er arbejdsgiver. Dette varierer fra fagforening til fagforening, hvorfor der ikke herpå findes et konkret svar.

Hvornår gælder en overenskomst?

Er du arbejdsgiver, vil en overenskomst være gældende, hvis du med en fagforening har indgået en virksomhedsoverenskomst. Derudover kan du som arbejdsgiver også være omfattet af en overenskomst, hvis du er tilmeldt arbejdsgiverorganisationen.

Er du ansat i en virksomhed, er det typisk din uddannelsesmæssige baggrund, som afgør, om og hvilken overenskomst der gælder for dig. Dette skyldes, at din uddannelsesmæssige baggrund ligger til grund for, hvilken fagforening du er tilmeldt.