Hvem udbetaler sygedagpenge?

Akasse sygedag.jpg

Sygedagpenge fra a-kasse

Sygedagpenge er en særlig form for dagpenge, som man kan få, hvis man bliver syg i ledighedsperioden. Hvis man er medlem af en a-kasse har man som udgangspunkt krav på at modtage sygedagpenge. Der er en række krav, som skal opfyldes, hvis man skal kunne modtage sygedagpenge, og kravene varierer alt efter, om man skal modtage sygedagpenge fra sin arbejdsgiver, eller om man skal modtage dem fra kommunen.

Sygedagpenge og a-kasse

Hvis man skal modtage sygedagpenge fra sin arbedsgiver skal man leve op til disse krav:

- Man skal have været ansat ved arbejdsgiveren i mindt 8 uger
-
Man skal have arbejdet mindst 74 timer inden for de 8 uger

Hvis ikke man lever op til kravene for at modtage sygedagpenge fra sin arbejdsgiver, kan man få sygedagpenge fra kommunen. Dog skal man leve op til et af følgende krav for at kunne få sygedagpenge af kommunen:

- Man skal være i beskæftigelse på første sygedag
-
Man skal have haft ret til at modtage almindelige dagpenge
-
Man skal have afsluttet en erhvervsuddannelse (min. 18 måneder) inden for den seneste måned
-
Man skal være elev i praktik eller i fb.m. uddannelse
-
Man skal være ansat i fleksjob eller
-
Sygdommen skal skyldes en anerkendt arbejdsskade

Akasse sygedag.jpg