En a-kasse, også kaldet en arbejdsløshedskasse, er en organisation, der blandt andet hjælper dig med at blive forsikret mod arbejdsløshed, samtidig med de er med til at forhandle love og regler på arbejdsområdet, så du har de bedst mulige forudsætninger på arbejdsmarkedet. 

Men nu sidder du nok og tænker hvad får man så får i en a-kasse? I en a-kasse kan du få tilbudt flere forskellige ting, men det korte svar er, at du får en forsikring mod arbejdsløshed, så du får en dagpenge udbetaling, hvis du skulle gå hen og blive arbejdsløs.

Hvor længe kan man få dagpenge 

Som hovedregel, går din dagpengeperiode på op til 2 år inden for en referenceperiode på tre år. Din dagpengeperiode afbrydes selvfølgelig, hvis du kommer i arbejde. Du bruger af din dagpengeperiode i forskellige tilfælde. Det er eksempelvis sådan, at du bruger af din dagpengeperiode, når du får udbetaling af feriepenge fra din a-kasse.

Optjening af dagpenge

Du gør dig berettiget til dagpenge, og optjener dagpenge, når du er medlem af en akasse. Du optjener desuden dagpengeret gennem din indkomst, hvis du er ny i dagpengesystemet. Du optjener ret til dagpenge, når du har tjent 238.512 kroner inden for tre år. Som studerende, skal du huske at være medlem af en a-kasse mindst et år før du er færdiguddannet, så du kan søg dagpenge. 


Den højeste dagpengesats i 2020 er på på 19.083 kr. Hertil kan du så få et ekstra beløb udbetalt, hvis du har en lønsikring oven i. Vil du gerne læse mere om a-kasse og sikring af dig selv, skal du besøge
Tjekakasse.dk.