Et af de spørgsmål vi oftest får her på siden er: Hvornår udbetales a-kasse? Og det svar er ganske enkelt - det udbetales, når du har udfyldt dit dagpengekort. Det er nemlig således, at du hver måned skal udfylde et kort for at få din dagpenge udbetaling - og på kvitteringen for afleveringen af dagpengekortet, står hvornår 

Udbetaling af dagpenge

Udbetaling af dagpenge sker når du har afleveret dit dagpengekort korrekt. Så modtager du nemlig en udbetalingsspecifikation, hvorpå der står, hvornår du modtager din dagpenge udbetaling. Dette skal gøres en gang om måneden, så i princippet kan man se dagpengene som en månedlig lønudbetaling - hvis man altså udfyldert sit dagpengekort månedligt. Dagpengeydelse udbetales tidligst på den sidste bankdag om måneden, hvis man udfylder sit dagpengekort til tiden. 

Dagpengesatsen er forskellig for, hvem du er og hvor forsikret du er. For den almindelige lønmodtager, der er fuldtidsforsikret i a-kassen er den almindelige maksimale sats på 19.083 kr. For dimittender er den en smule lavere og ligger på 13.644 kr. for ikke-forsøgere, mens den for forsøgere er på 15.648. 

Er du interesseret i at skifte a-kasse, finde en ny a-kasse eller bare finde mere information om dagpenge regler? - Så skal du huske, at du altid kan besøge https://tjekakasse.dk/, som giver et overblik over de bedste og billigste a-kasser.